Praktijkgids Smart Buildings

De Praktijkgids Smart Buildings wil inzicht geven in wat de eerste stappen zijn die men als bouwheer, eigenaar of opdrachtgever moet zetten indien men beoogt een Smart Building te realiseren. Een belangrijk onderdeel hierbij is het inzicht geven in ‘het functionele’, de mogelijke toepassingen. Uiteraard zal er de nodige aandacht gaan naar het aspect ‘een beter onderhoud en beheer van het gebouw voor de gebouwbeheerder en eindgebruiker’. Toch is deze gids hiertoe niet beperkt, gezien een Smart Building ook over meerwaardecreatie op andere vlakken gaat (energie, comfort, veiligheid, beleving,…).
Behalve een stappenplan bevat deze gids ook een overzicht van een aantal bestaande of in ontwikkeling zijnde referentiekaders en -documenten op basis waarvan functionele en technische eisen voor een Smart Building kunnen gedefinieerd worden.

Hieronder vind je een overzicht van de thema’s die in de Praktijkgids Smart Buildings aan bod komen.
Meer weten over een bepaald thema? Klik op de titel en lees verder!

Zin om de pdf-versie van de Praktijkgids te bekijken? Ontdek deze en vele andere publicaties hier !