De Praktijkgids Smart Buildings wil inzicht geven in wat de eerste stappen zijn die men als bouwheer, eigenaar of opdrachtgever moet zetten indien men beoogt een Smart Building te realiseren. Een belangrijk onderdeel hierbij is het inzicht geven in ‘het functionele’, de mogelijke toepassingen. Uiteraard zal er de nodige aandacht gaan naar het aspect ‘een beter onderhoud en beheer van het gebouw voor de gebouwbeheerder en eindgebruiker’. Toch is deze gids hiertoe niet beperkt, gezien een Smart Building ook over meerwaardecreatie op andere vlakken gaat (energie, comfort, veiligheid, beleving,…).

Behalve een stappenplan bevat deze gids ook een overzicht van een aantal bestaande of in ontwikkeling zijnde referentiekaders en -documenten op basis waarvan functionele en technische eisen voor een Smart Building kunnen gedefinieerd worden.

De gids is in ontwikkeling binnen de cluster. Via de links in onderstaande inhoudstafel zijn al een aantal artikels uit de werkversie raadpleegbaar. Opmerkingen of suggesties zijn welkom en kunnen doorgegeven worden via het contactformulier.

2             Wat is een Smart Building?
2.1         [Werkversie] Korte definitie
2.2         [Werkversie] Slim ontwerp
2.3         [Werkversie] Evolutie naar Smart Buildings
2.4         [Werkversie] Uitgebreide definitie
2.5         [Werkversie] Verwante begrippen
2.5.1      [Werkversie] IoT – Internet of Things
2.5.2      [Werkversie] ‘De cloud’
2.5.3      [Werkversie] Gebouwbeheersysteem – Building Management System
2.5.4      [Werkversie] Digital Twin en de rol van BIM
2.5.5      [Werkversie] Building Operating System (BOS)

3             Bestaande tools              
3.1         [Werkversie] Smart Readiness Indicator
3.2         [Werkversie] Ready2Services
3.3         [Werkversie] WELL
3.4         [Werkversie] Duurzaamheidslabels: BREEAM, LEED, DGNB, GRO, …

4             Naar een Smart Building: Stappenplan
4.1         [In uitwerking] Stap 1: Belanghebbenden consulteren
4.2         [In uitwerking] Stap 2: Doel vastleggen
4.3         [In uitwerking] Stap 3: Functionele wensen
4.4         [In uitwerking] Stap 4: Technologische wensen
4.5         [In uitwerking] Stap 5: Bepalen hoe ‘Smart’ mijn gebouw moet zijn /  High-level smartness score
4.6         [In uitwerking] Stap 6: Van wensen naar programma van eisen
4.7         [In uitwerking] Stap 7: Van programma van eisen naar uitvoering

5             Aandachtspunten voor Smart Buildings
5.1         [In uitwerking] Interoperabiliteit, compatibiliteit, en openheid
5.2         [Werkversie] Cybersecurity
5.3         [In uitwerking] Betrouwbaarheid en snelheid
5.4         [In uitwerking] Draadloze dekking
5.5         [In uitwerking] Privacy – Eigendom van data
5.6         [In uitwerking] Commissioning

6             Business Case: wat levert het op?
6.1         [In uitwerking] Aanwezige data slim gebruiken
6.2         [In uitwerking] Directe en indirecte opbrengsten
6.3         [In uitwerking] Future-proof

7             Volgende stappen

8             Begrippenlijst

9             Appendix digitale connectiviteit
9.1         [Werkversie] Media en elektromagnetische golven
9.1.1      [Werkversie] Het elektromagnetische spectrum
9.1.2      [Werkversie] Media voor bekabelde netwerken
9.1.3      [Werkversie] Draadloos medium
9.2         [Werkversie] Netwerken en modellen
9.2.1      [Werkversie] Soorten netwerken
9.2.2      [Werkversie] Grootte van netwerken
9.2.3      [Werkversie] Modellen voor dataoverdracht
9.3         [Werkversie] Basisprotocollen
9.3.1      [Werkversie] Ethernet
9.3.2      [Werkversie] Wi-Fi
9.3.3      [Werkversie] Internet Protocol (IP)
9.3.4      [Werkversie] TCP en UDP
9.4         [In uitwerking] PAN protocollen
9.5         [In uitwerking] LPWAN protocollen
9.6         [In uitwerking] Protocollen voor gebouwsystemen