2.2     Slim ontwerp

Slim ontwerp kan betrekking hebben op de diverse aspecten van het gebouw. Een doordachte indeling in ruimtes i.f.v. de oriëntatie kan het energieverbruik doen dalen, een slimme keuze van vloerbekleding kan de schoonmaakkosten doen dalen, een slimme gebouwindeling kan de circulatie van gebouwgebruikers optimaliseren, …

Het slim benaderen van het ontwerp, beheer en onderhoud van gebouwen, zonder gebruik te maken van de slimme technologieën (installaties en geconnecteerde systemen), is op zich een zeer waardevolle strategie en draagt eveneens bij aan het ‘slimmer’ maken van het gebouw. In dit document (en binnen Cluster Smart Buildings In Use) wordt echter gefocust op de technologische aspecten van Smart Buildings.

Ga naar volgende artikel: Evolutie naar Smart Buildings
Keer terug naar de inhoudsopgave