2.5.2       ‘De cloud’

Wanneer dataopslag en -verwerking gebeurt op servers (meestal in grote datacentra) die beheerd worden door een derde partij en toegankelijk zijn via het internet, spreekt men over ‘cloud services’ of ‘cloud computing’. De gebruiker hoeft niet te investeren in apparatuur, maar betaalt een periodieke bijdrage voor het gebruik van de aangeboden diensten. Dit wordt ook wel ‘as a service’ (aaS) genoemd. Gezien ‘de cloud’ een grote toegankelijkheid heeft (een internetverbinding volstaat) en zorgt voor een ontzorging van de gebruikers, neemt cloud computing toe aan populariteit. Cloud diensten hebben echter ook nadelen. De vereiste internetverbinding heeft een kost, zal altijd een zekere vertraging introduceren (afhankelijk van waar de servers zich fysiek bevinden) en heeft een eindige doorvoersnelheid. Daarnaast houdt het versturen van data via het internet altijd een zeker beveiligingsrisico in (cybersecurity) en moet vertrouwen gesteld worden in een derde partij (risico’s m.b.t. stopzetten dienstverlening, kwaliteit van de dienstverlening, data privacy, …).

Het is in een Smart Building van belang om, minstens voor een gedeelte van het systeem, gebruik te maken van lokale dataopslag en -verwerking. Een compromis tussen cloud computing en lokale opslag en rekenkracht kan gevonden worden in ‘Edge computing’. Hierbij wordt een gedeelte van de opslag en verwerking op lokale servers gedaan, terwijl een ander gedeelte via cloud computing gedaan wordt. Op die manier kunnen de voordelen van lokale dataopslag en -verwerking en cloud computing gecombineerd worden. Zo kunnen lokale diensten sneller en betrouwbaarder uitgevoerd worden en kan de belasting van de internetverbinding verminderd worden, terwijl nog steeds beroep gedaan kan worden op de enorme opslag- en rekencapaciteit (bv. voor AI algoritmes) van ‘de cloud’.

Ga naar volgende artikel: Gebouwbeheersysteem – Building Management System
Keer terug naar de inhoudsopgave