SAMEN RICHTING SLIMMERE GEBOUWEN ?

Stel je nu met je bedrijf/organisatie kandidaat om lid te worden van onze cluster en zet samen met de andere leden de stap richting Smart Buildings!

WAAROM EEN CLUSTER SMART BUILDINGS IN USE?

De eisen die aan gebouwen gesteld worden, liggen alsmaar hoger. Nieuwe technologieën kunnen helpen om de steeds hogere verwachtingen van de gebruiker in te lossen, en tegelijk de totale levenscycluskost onder controle te houden. We denken aan performante software (FMIS, BIM), integratie van sensoren, Internet of Things (IoT), nieuwe business modellen (DBFM, product-dienst-systemen), …

Om de bouwsector te ondersteunen bij de evolutie richting Smart Buildings, wil de cluster samenwerking en kennisuitwisseling stimuleren. Hiervoor zullen diverse events georganiseerd worden, van studiedagen over bedrijfs- en projectbezoeken tot webinars.

Door de eindklanten te sensibiliseren, hen bewust te maken van bestaande problemen en hen de meerwaarde van beschikbare innovatieve oplossingen te tonen, zal de vraag naar smart building oplossingen vanuit de markt sterk toenemen.

Deze acties van de cluster moeten leiden tot een verhoogde kennis en toegenomen adoptie m.b.t. slimme technologie, nieuwe innovatieve samenwerkingsverbanden, en een markt die zich sterker ontplooit.

De cluster Smart Buildings in Use brengt vooruitstrevende bedrijven samen om innovatieve ideeën in het domein van Smart Buildings uit te wisselen en zo bij te dragen aan de realisatie van duurzamere, ‘user-centered’ gebouwen die klaar zijn voor de toekomst.

WAAROM LID WORDEN?

De leden zullen hun kennis over het toepassen van nieuwe technologieën verhogen tijdens de verschillende events die zullen georganiseerd worden. De studiedagen en netwerkmomenten helpen om kennis uit te wisselen tussen bedrijven en om partnerships te vormen. De bedrijfs- en projectbezoeken tonen de waarde van smart building oplossingen in de praktijk. Deze acties moeten leiden tot een verhoogde kennis en toegenomen adoptie m.b.t. slimme technologie, nieuwe innovatieve samenwerkingsverbanden, en een markt die zich sterker ontplooit.

Heel concreet: als lid van de cluster Smart Buildings in Use zal je onder andere…

 • als eerste geïnformeerd zijn over de interessantste trends die zich voordoen in het domein van Smart Buildings en rechtstreeks op de hoogte gebracht worden over de acties die Buildwise voor de bouwsector op dit thema verricht

 • uitgenodigd worden voor tal van events die door de cluster worden georganiseerd

 • aan het team van de cluster steeds een constructieve gesprekspartner met oog voor innovatie hebben

 • op het team van de cluster kunnen rekenen voor innovatiebegeleiding en partnermatching

 • opportuniteiten krijgen om uw kennis te delen en ervaringen uit te wisselen met een uitgebreid netwerk

 • zichtbaarheid verwerven als partner in de evolutie richting Smart Buildings op de website van de cluster

VOOR WIE IS DE CLUSTER?

De cluster Smart Buildings in Use wil bedrijven en experten vanuit een verschillende achtergrond met elkaar in contact brengen:

 • Aannemers, actief in algemene aanneming, installatie en onderhoud van gebouwen en technieken

 • Professionele gebouweigenaren en -beheerders, facility managers, vastgoedontwikkelaars

 • Aanbieders van software en beheer- en besturingsalgoritmen

 • Aanbieders van hardware en nieuwe technologie voor gebouwsturing en -opvolging

 • Materiaalproducenten en -leveranciers met interesse in de levenscyclus van hun aanbod

 • Ontwerpers en studiebureaus

 • Financiële en juridische actoren, verzekeringsmaatschappijen actief binnen de gebruikscyclus van gebouwen en producten

HOE FUNCTIONEERT DE CLUSTER?

De cluster Smart Buildings in Use is een cluster van en voor bedrijven, met Buildwise als drijvende kracht achter het initiatief. Het programma van de cluster wordt afgestemd op de noden van de leden, maar de leden bepalen het programma ook zelf mee. Er wordt een actieve betrokkenheid van hen verwacht. Moet er aandacht gaan naar toepassingen rond energie en comfort in Smart Buildings, of toch maar naar technologie ten dienste van het beheer en onderhoud? Ben je bereid een van je innovatieve projecten in de kijker te zetten? Zoek je een partner om samen uit te zoeken hoe je slimme sensoren kan toepassen om gebouwen comfortabeler te maken? Laat het ons weten en we gaan er samen mee aan de slag!

Deelname aan de cluster is gratis. Zich als bedrijf/organisatie kandidaat stellen om lid te worden kan via onderstaande knop. Vervolgens wordt met je contact opgenomen om het lidmaatschap te bevestigen.