2.3     Evolutie naar Smart Buildings

Traditioneel staan de verschillende gebouwtechnieken (bv. verlichting, HVAC, beveiliging, …) en informatiesystemen (bv. Building Management System (BMS), Facility Management Information System (FMIS), …) naast elkaar en los van elkaar. Doorheen de tijd is het aantal gebouwtechnieken en informatiesystemen sterk uitgebreid en zijn deze ook geavanceerder (en complexer) geworden. Vandaag leveren veel systemen in realiteit niet de performantie die ze in theorie zouden kunnen leveren (“performance gap”). Het gebruik van steeds meer installaties en systemen voor allerhande toepassingen kan het geheel bovendien onoverzichtelijk maken en kan resulteren in situaties zoals bv.:

  • De aanwezigheid van meerdere sensoren met gelijke functie op eenzelfde locatie
    (bv. bewegingssensor voor verlichting, HVAC systeem, alarmsysteem, …)
  • Het gelijktijdig verwarmen en koelen van een gebouw

Het nadenken over welke datastromen uit welke technieken/systemen nodig of mogelijk zijn en het effectief samenbrengen van en inzicht verkrijgen in de gegenereerde data kan bijdragen tot het oplossen van bovengenoemde problemen. Ook kunnen de data uit de verschillende gebouwtechnieken en informatiesystemen gebruikt worden bij het creëren van nieuwe toepassingen en diensten.

Naast de evolutie van de technologie binnen gebouwen, zijn er vandaag ook steeds meer objecten die persoonsgebonden data capteren. Grote spelers zoals Google, Amazon, … hebben aangetoond dat het geheel van de data als ‘grondstof’ gebruikt kan worden (bv. patroonherkenning, AI, …) voor het aanbieden van nieuwe en innovatieve diensten. Deze diensten kunnen aangeboden worden via online platformen en maken achterliggend vaak gebruik van nieuwe business modellen. Er zijn tal van succesvolle voorbeelden in diverse sectoren: Airbnb (tijdelijke accomodatie), Linkedin (arbeidsmarkt), Uber (transport), Netflix (series en films), …

Smart Buildings spelen in op bovenstaande ontwikkelingen. Via een betere integratie van de verschillende gebouwtechnieken en informatiesystemen kan gestreefd worden naar een betere efficiëntie, duurzaamheid en gebruikerservaring. Zo kan er onder andere meer inzicht verkregen worden in wat er zich afspeelt in het gebouw, kan er gericht actie ondernomen worden (bv. via automatisaties) en kan het gebouw beter op de gebruiker afgestemd worden.

Ga naar volgende artikel: Uitgebreide definitie
Keer terug naar de inhoudsopgave