2.5     Verwante begrippen

Een aantal begrippen die (al dan niet dicht) tegen het Smart Building concept aanleunen, worden nogal eens door elkaar gebruikt. Toch betekenen deze begrippen niet allemaal hetzelfde. Hierdoor is er risico op verwarring tussen de verschillende partijen in een bouwproject. Om klaarheid te scheppen, lijsten we hier een aantal van de begrippen op, waarbij de overeenkomsten en verschillen met Smart Buildings worden verduidelijkt.