Praktijkgerichte publicaties

Praktijkgids Smart Buildings Hoe begin ik eraan?

Praktijkgids Smart Buildings Hoe begin ik eraan?

Deze Praktijkgids wil info verstrekken over wat een Smart Building kan zijn en wil inzicht geven in wat de eerste stappen zijn die men als bouwheer, eigenaar of opdrachtgever moet zetten indien men overweegt een Smart Building te realiseren. Daarnaast worden ook een aantal aandachtspunten en business cases belicht.

Klik hier om de gids te raadplegen!Digitale connectiviteit in gebouwen

Digitale connectiviteit in gebouwen

Digitale connectiviteit is een nogal technisch thema dat doorspekt is met vakjargon. Het doel van dit document is om de lezer vertrouwd te maken met enkele belangrijke aspecten van digitale connectiviteit en om enkele belangrijke communicatieprotocollen en -standaarden die relevant kunnen zijn binnen een Smart Building toe te lichten.

Klik hier om het document rond digitale connectiviteit te bekijken!Kwantificeren van de ‘smartness’ van gebouwen

Kwantificeren van de 'smartness' van gebouwen

Er zijn tal van tools beschikbaar die hun nut kunnen hebben bij het realiseren van Smart Building projecten. Zo zijn er wetgevende kaders, technische richtlijnen, labels en certificatieprogramma’s die direct of indirect aandacht besteden aan Smart Building aspecten.

Klik hier voor een overzicht van enkele belangrijke tools!

 

Interoperabiliteit in Smart Buildings

Interoperabiliteit in Smart Buildings

De doeltreffendheid van een ‘smart building’ steunt in grote mate op de interacties tussen de systemen voor verwarming, verlichting, zaalreservatie,… Wanneer de systemen volledig los van elkaar functioneren, worden dus flink wat mogelijkheden onbenut gelaten. Gelukkig bestaan er manieren om een dergelijke ‘silovorming’ te counteren. Interoperabiliteit speelt hierin een heel belangrijke rol.

Meer weten?
Klik hier voor een 3-pager over het thema
Klik hier voor de uitgebreide publicatie over het themaPosition papers

Smart Buildings en de rol van de Vlaamse overheid

Smart Buildings en de rol van de Vlaamse overheid

Bij de transitie naar meer slimme gebouwen kan de Vlaamse overheid een belangrijke rol spelen. Lees in dit artikel welke stappen hiervoor kunnen worden ondernomen.Smart Buildings in relatie met BIM en Digital Twin

Smart Buildings in relatie met BIM en Digital Twin

Het digital twin-concept uit de maakindustrie zien we steeds vaker opduiken in de bouwsector. Dat heeft alles te maken met de komst van BIM (Building Information Modelling) en de introductie van smart buildings en Internet of Things (IoT). Lees hier hoe Digital Twin en BIM in relatie staan met Smart Buildings.Thematische artikels

Investeren in Smart Buildings ?

Investeren in Smart Buildings ?

De technologie ontwikkelt zich aan een duizelingwekkend tempo. Toepassingen die vroeger ondenkbaar waren, zijn opeens alom-tegenwoordig en zetten wetmatigheden op hun kop. Ook de bouwsector ontspringt de dans niet. Nieuwe spelers betreden het landschap met oplossingen die gebouwen ‘slim’ maken en een uiterst positieve impact op duurzaamheid, facility management, comfort en onderhoud hebben. Het is een trend die gepaard zal gaan met andere businessmodellen die de bouwwereld een nieuw elan zullen geven.

Klik hier voor het volledige artikel!


Slimme gebouwen laten slim onderhoud toe

Slimme gebouwen laten slim onderhoud toe

BUSINESSMODELLEN KOMEN ONDER DRUK TE STAAN

In de nabije toekomst zullen slimme gebouwen en efficiënt onderhoud in één adem worden uitgesproken. Preventieve en vooral predictieve onderhoudsconcepten zullen onder impuls van nieuwe maatschappelijke en commerciële evoluties sterk aan belang winnen. Toch zien de meeste actoren in deze sector zichzelf niet aan de vooravond van een aardverschuiving staan. En dat zou deze bedrijven wel eens zuur kunnen opbreken. Het onderhoud van morgen zal immers breken met de businessmodellen die vandaag ingeburgerd zijn.

Klik hier voor het volledige artikel!


‘Smart City kan niet zonder ‘Slimme Gebouwen’

‘Smart City kan niet zonder 'Slimme Gebouwen'

EFFICIËNT OMGAAN MET VERMOGEN ALS ULTIEME UITDAGING

In het gebouw van de toekomst wordt slim omgaan met energie van primordiaal belang. Niet enkel om economische en ecologische redenen, maar ook uit praktische overwegingen. De doorbraak van elektrische wagens en smart grids brengt immers enorme uitdagingen met zich mee. Zeker in een wereld waar de roep om comfort en efficiëntie steeds luider klinkt. Toch staan gebouwbeheerders en facility managers niet voor een onmogelijke opdracht. Met de intelligentie die tegen dan wellicht inherent aan de grotere gebouwen zal zijn, beschikken ze over een belangrijke tool om deze strijd aan te gaan.

Klik hier voor het volledige artikel!


Smart Buildings: aan de slag!

Smart Buildings: aan de slag!

Een ‘smart building’ kan vele gedaantes aannemen. Alles is afhankelijk van de beoogde doelstelling, het budget en natuurlijk de gebruikers. De implementatie van intelligentie is een continu proces dat wordt gevoed door nieuwe technologische, maatschappelijke en sociale evoluties. Het is dan ook niet evident om een allesomvattend stappenplan te ontwikkelen. Toch zijn er een aantal algemene richtlijnen en aandachtspunten die de kans op welslagen van elk ‘smart building’-project verhogen.

Lees hier verder!

 


Gebouwdata als tool voor Facility management

Gebouwdata als tool voor Facility management

‘SMART BUILDINGS’ ZULLEN NOODZAAK WORDEN

Het zijn turbulente tijden voor de facility managers. Ze moesten zich al staande houden in de lawine van nieuwe noden en vereisten, maar Covid-19 heeft de kaarten helemaal door elkaar geschud. Dé uitdaging van morgen is een minimum aan werkposten te combineren met een maximaal comfort. Binnen het kader van optimale energie-efficiëntie wel te verstaan. Dit is enkel mogelijk door het gebouw om te tunen tot een datagenererende machine die bovendien zelflerend is en autonoom intelligente beslissingen kan nemen.

Klik hier voor het volledige artikel!


Smart Buildings for Smart Cities. Zei u smart?

De laatste jaren bestaat er een sterke tendens om objecten, gebouwen, wijken, steden of energienetten te connecteren en slim te maken. De thema’s smart buildings, smart districts, smart cities en smart grids komen regelmatig in het nieuws. Achter deze concepten tekent zich de digitale revolutie af, wat een belangrijke impact heeft op alle sectoren in de samenleving. De bouwsector vormt hierop geen uitzondering. De verschijning van het internet, de ontwikkeling van de informatica en de communicatietechnieken en de technologische miniaturisatie liggen aan de oorsprong van deze revolutie. Deze factoren vormen de bakermat van de opkomst van het Internet der Dingen en van alle geconnecteerde diensten die hier de laatste twintig jaar uit voortgevloeid zijn. In alle activiteitengebieden van onze samenleving zijn er talloze geconnecteerde toepassingen en diensten verschenen: persoonsgebonden diensten, dienstverlening in de gezondheidszorg, logistiek, handel, transport, fabricageprocessen, energiebeheer in gebouwen … Deze ontwikkelingen hebben snel ingang gevonden in ons dagelijkse leven en werden ook overgenomen door de gebruikers. Dit blijkt bijvoorbeeld heel duidelijk uit het succes van bepaalde community-based verkeersinformatieapplicaties zoals Waze en Coyote Nav, of van telemonitoringapplicaties zoals Voisins Vigilants of Kiwatch.