2.5.4       Digital Twin en de rol van BIM

Een Digital Twin kan, toegepast op gebouwen, gedefinieerd worden als een digitale representatie van een gebouw, die gevoed wordt met real-time sensordata.

Hoewel de term Digital Twin relatief recent opgang maakte, is het idee erachter niet nieuw. Ieder gebouwbeheersysteem bevat een (soms beperkte) Digital Twin: een digitaal model dat de link tussen bv. verschillende sensoren representeert. Er wordt soms foutief verondersteld dat een Digital Twin een 3D-model vereist, wat niet per sé het geval is.

Anderzijds zal BIM een steeds belangrijkere rol innemen bij het ontwikkelen van Digital Twin voorstellingen.

Door de toename van het aantal sensoren in Smart Buildings is er een meerwaarde om de positie van deze sensoren uit een BIM-model te kunnen afleiden. Anderzijds zit er veel informatie, nodig om een Digital Twin te kunnen ontwikkelen, sowieso vervat in het BIM-model van een gebouw, zodat het logisch is deze informatie maximaal te gebruiken.

Ga naar volgende artikel: Building Operating System (BOS)
Keer terug naar de inhoudsopgave