3.3     WELL

3.3.1       Beschrijving

De WELL Building Standard werd uitgebracht in 2014 op initiatief van het Amerikaanse privébedrijf Delos Living. De standaard wordt beheerd door de International WELL Building Institute (IWBI), een Amerikaanse ‘Public Benefit Corporation’, wat betekent dat het een bedrijf is dat naast de traditionele financiële doelstellingen ook maatschappelijke doelstellingen nastreeft. WELL certificatie kan bekomen worden via IWBI of via Green Business Certification Inc. (GCBI), de organisatie die eveneens LEED certificatie voorziet.

De WELL gebouwstandaard is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat de relatie tussen gezondheid/welzijn van gebouwgebruikers en de gebouwen zelf bekijkt. De WELL standaard focust dan ook op aspecten die de gezondheid en/of het welzijn van gebruikers van een gebouw kunnen beïnvloeden (bv. licht- en luchtkwaliteit etc..).

WELL certificatie is betalend (prijzen afhankelijk van de oppervlakte) en wordt uitgevoerd op basis van de voorziene documentatie en een audit bezoek ter plekke. De uitkomst van het certificaat is een score die samengevat wordt als brons, zilver, goud of platinum. De thema’s waar rekening mee gehouden wordt bij de berekening van de score zijn:

  • Lucht (‘Air’)
  • Water (‘Water’)
  • Voeding (‘Nourishment’)
  • Licht (‘Light’)
  • Beweging (‘Movement’)
  • Thermisch comfort (‘Thermal Comfort’)
  • Geluid (‘Sound’)
  • Materialen (‘Materials’)
  • Geest (‘Mind’)
  • Gemeenschap (‘Community’)

3.3.2       Welke rol kan het spelen in het voorschrijven van Smart Buildings?

Indien WELL certificatie tot de scope van een project behoort, is het belangrijk om de nodige monitoring te voorzien van de parameters die aan bod komen bij het bepalen van de WELL score. Zo is het bij het thema ‘lucht’ nodig om bepaalde parameters te monitoren (bv. luchtvochtigheid, CO2, vluchtige organische stoffen, radon, etc…) en dienen hiervoor dus de nodige sensoren voorzien te worden. Deze aspecten kunnen eveneens een invloed hebben op de keuze en het ontwerp van HVAC systemen. Bij de thema’s ‘water’ en ‘licht’ kunnen extra punten bekomen worden via het implementeren van slimme sensortoepassingen. Andere thema’s hebben weinig directe raakpunten met smart building functies.

Zelfs al behoort WELL certificatie niet tot de scope, kan de standaard gebruikt worden als inspiratiebron bij het ontwerp van een slim gebouw. De gezondheid en het welzijn van de gebouwgebruikers is een nuttige invalshoek om rekening mee te houden bij het opstellen van de vereisten voor een smart building.

Ga naar volgende artikel: Duurzaamheidslabels en -meetsystemen: BREEAM, LEED, DGNB, GRO, …
Keer terug naar de inhoudsopgave