3.4     Duurzaamheidslabels en -meetsystemen: BREEAM, LEED, DGNB, GRO, …

3.4.1       Beschrijving

Er bestaan talrijke systemen om de duurzaamheid van gebouwen de meten. Enkele veelgebruikte zijn:

  • BREEAM: Building Research Establishment Environmental Assessment Method
  • LEED: Leadership in Energy and Environmental Design
  • GRO: handleiding duurzame bouwprojecten Vlaamse Overheid
  • DGNB: Duetsche Geselsschaft für Nachhaltiges Bauen

3.4.2       Welke rol kan het spelen in het voorschrijven van Smart Buildings?

Deze labels of systemen focussen op integrale gebouwduurzaamheid, een thema dat raakvlakken heeft met Smart Buildings. Denk maar aan efficiënt gebruik van energie en water en de rol van het slimme gebouw in het slimme elektriciteitsnet. Daarnaast kunnen slimme gebouwsystemen ook bijdragen aan een duurzaam gebouwbeheer (bv. conditie-gebaseerd onderhoud). Ook kunnen monitoringsystemen bijdragen aan het beperken van irreversibele materiaalschade (bv. waterlek) of impact op gezondheid en leefmilieu (bv. brandstof of koelgaslek).

Labels zoals BREEAM stellen specifieke eisen m.b.t. monitoring van waterverbruik, waterlekdetectie, energieverbruik en koelgaslekdetectie. Indien het behalen van een duurzaamheidslabel tot de scope van het project behoort, dient hier dus rekening mee gehouden worden bij voorschrijven en het ontwerp van het slimme gebouw.

Ook als een duurzaamheidslabel niet tot de doelstellingen behoort, is het aangeraden om duurzaamheidsaspecten (zeker deze met een direct raakvlak aan smart buildings) mee te nemen als invalshoek bij het voorschrijven van smart buildings.

Ga naar volgende artikel: Cybersecurity
Keer terug naar de inhoudsopgave