3.1     Smart Readiness Indicator

3.1.1       Beschrijving

De Smart Readiness Indicator of SRI is een indicator die weergeeft in welke mate een gebouw technologisch klaar is om te interageren met de gebruikers en de externe omgeving. In de context van SRI is het hoofddoel van deze interacties om het gebouw meer energie-efficiënt en performanter te maken.

De SRI is een initiatief van de Europese Commissie. Het idee om een SRI te ontwikkelen, is ontstaan uit de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) waarin het belang van Smart Buildings bij het uitbouwen van slimme energienetten benadrukt wordt. Bij de berekening van de SRI-score, wegen technologische mogelijkheden gerelateerd aan een slim energiegebruik dan ook het zwaarst door. Bepaalde technologische mogelijkheden die meerwaarde kunnen creëren voor het gebouw en zijn omgeving, maar geen link hebben met energie (bv. slimme reservatie van vergaderzalen) worden niet in rekening genomen.

Er worden drie mogelijke methodes voorgesteld voor het bepalen van de SRI-score:

 • A: Eenvoudige methode: online checklist, typisch voor gebouwen tot 500 m², duurt ongeveer 1 uur
 • B: Expert methode: analyse door expert, typisch voor niet-residentiële gebouwen, duurt een halve dag tot een dag,
 • C: Berekening op basis van reële data uit de gebouwsystemen, voor gebouwen in gebruik, vereist gebruiksdata over een langere periode (bv. een jaar)

De finale versie van het rapport van de studie waarin de technische aspecten van de ontwikkeling van de Smart Readiness Indicator besproken worden, is online beschikbaar (volledig rapport, samenvatting) . De EU legt toepassing van de SRI bij publicatie van het rapport niet op aan de lidstaten. Lidstaten kunnen zelf kiezen of ze het al dan niet implementeren, en eventueel verplicht willen maken.

3.1.2       Welke rol kan de SRI-score  spelen in het voorschrijven van Smart Buildings?

Enerzijds als hulp bij het identificeren van noden die door het Smart Building moeten ingevuld worden. Deze situeren zich op de volgende domeinen:

 • Verwarming
 • Koeling
 • Sanitair warm water
 • Gecontroleerde ventilatie
 • Verlichting
 • Dynamische gebouwschil
 • Elektriciteit
 • Laadinfrastructuur elektrische voertuigen
 • Monitoren en controle

Anderzijds kan via berekening van de score, nagegaan worden in welke mate een (gepland) gebouw voldoet aan de SRI vereisten voor een Smart Building. Deze vereisten worden samengevat in drie hoofdfunctionaliteiten die verder onderverdeeld worden in zeven impact criteria. In onderstaande figuur is weergegeven hoe de scores voor de verschillende impactcriteria doorwegen in de totale SRI score:

Bron: Final report on the technical support to the development of a smart readiness indicator for buildings (link)

Ga naar volgende artikel: Ready2Services
Keer terug naar de inhoudsopgave