2.4     Uitgebreide definitie

Hoewel Smart Buildings als term vaak gebruikt wordt, is het opstellen van een sluitende definitie waarin iedereen zich kan vinden, geen sinecure. Een aantal aspecten keren steeds terug, maar subtiele nuanceverschillen kunnen toch een andere interpretatie toelaten. Hieronder zijn een aantal aspecten opgelijst die vaak worden gelinkt aan Smart Buildings (niet limitatief):

 • Data en monitoring: in gebouwen wordt steeds meer data gecapteerd (bv. via sensoren), centraal verzameld en geanalyseerd via een dataoplsag- en verwerkingsplatform (bv. lokaal of cloud-gebaseerd).
 • Geconnecteerdheid: een steeds terugkerend aspect is meer en meer componenten die vroeger los stonden van elkaar, verbonden worden
 • Interactie met gebruiker ‘user centric’: de gebruiker neemt steeds meer een centrale plaats in. Enerzijds moeten gebouwen in dienst staan van de gebruiker (user experience, comfort, veiligheid, …), anderzijds is er ook meer interactie met de gebruiker (via displays, mobile devices, people counting sensors, …)
 • Zelflerende systemen: zelflerende algoritmes kenden recent een sterke opgang, waardoor ook voor gebouwsystemen de toepassingen sterk zijn toegenomen
 • Evolutiviteit en updatebaarheid: van Smart Buildings wordt verwacht dat ze dynamisch mee kunnen evolueren in de tijd
 • Open platformen/protocollen/communicatie/diensten: Smart Buildings worden geassocieerd met het ideaal van open communicatie tussen componenten, waarbij componenten van verschillende fabrikanten vlot met elkaar kunnen samenwerken
 • Nieuwe business modellen: Smart Buildings laten toe om nieuwe en innovatieve diensten aan te bieden of om bestaande diensten te verbeteren. Hiervoor kunnen nieuwe business modellen gebruikt worden.
 • Smart Cities en Smart Districts: via gebouwoverschrijdende toepassingen kunnen voordelen ontstaan op wijk- of stadsniveau (bv. energiemanagement, mobiliteitsoplossingen, …)

2.4.1       Een functionele definitie

Een Smart Building laat toe meer en betere data te verzamelen, de gebruikersinteractie te verbeteren en automatisering te implementeren, zodat de prestaties van het gebouw kunnen geoptimaliseerd worden. Dit omvat het reduceren van het energieverbruik, de milieu-impact, de levenscycluskosten, … Ook het verbeteren van het comfort/binnenmilieu (akoestisch, visueel, luchtkwaliteit, …), de flexibiliteit, de gebruikservaring, … behoort tot de mogelijkheden. Tot slot kan dankzij de beschikbaarheid van actuele informatie, de kwaliteit van het beheer en het onderhoud verhoogd worden.

De drie basisfuncties van een Smart Building kunnen als volgt gedefinieerd worden:

 • Data verzamelen en inzicht geven (bv. monitoring, benchmarking,…)
 • (Mogelijkheid tot) automatisatie bieden
 • Gebruikersinteractie toelaten (‘user centric’)

Het uiteindelijke doel is het creëren van meerwaarde voor de gebruiker, het gebouw en de omgeving. Dit kan op verschillende manieren:

 • Maximaliseren positieve invloeden
  • Comfort (akoestisch, visueel, luchtkwaliteit, …)
  • Flexibiliteit
  • Gebruikerservaring
  • Bezettingsoptimalisatie
 • Minimaliseren negatieve invloeden
  • Energieverbruik
  • Milieu-impact
  • Kosten – Levenscycluskosten: totaal van bouwkost, energiekost, onderhoud, schoonmaak, vervangingen, operationele kosten, …

Onderstaande infographic van Memoori geeft een overzicht van enkele specifieke Smart Building functies binnen verschillende domeinen.

Bron: https://memoori.com/portfolio/the-internet-of-things-in-smart-commercial-buildings-2020-to-2025/

Ga naar volgende artikel: IoT – Internet of Things
Keer terug naar de inhoudsopgave