ProBitumen

ProBitumen Benelux is de vereniging van de fabrikanten van bitumen dakbanen in de Benelux. ProBitumen Benenlux is een fusie van Probasys Benelux in Nederland en Bitubel in België. Hierdoor is er een vereniging ontstaan waarbinnen de zes belangrijkste producenten van bitumen dakbanen verenigd zijn die gezamenlijk zo’n 80 % van de markt vormen. Het voornaamste doel van ProBitumen Benelux is het promoten van de voordelen van bitumen waterdichting en het belang van het onderhoud van de platte daken.

Website

http://www.bitumeninfo.be/

Visie

Voor het beheer en onderhoud van platte daken zullen in de toekomst ongetwijfeld nieuwe technieken kunnen gebruikt worden zoals het gebruik van sensoren voor lekdetectie en het inzetten van drones. Verder moeten de nieuwe trends ook gevolgd worden waarbij het onderhoudscontract gekoppeld wordt aan bepaalde prestatie-garanties of waarbij het dak als dienst aangeboden wordt (waarbij de producent of de aannemer eigenaar blijft van de materialen en ze aan het einde van het leven terugneemt). Digitale instrumenten zoals BIM kunnen ook bijdragen aan het bijhouden en delen van informatie over het bestaande platte dak (materialen, onderhoud, opbouw, producent…)