Koen-Raad-Gever

Als deskundige EPC niet-residentieel, is het attest dat Koen-Raad-Gever uitschrijft slechts de start van een duurzame samenwerking. Het doel van Koen-Raad-Gever is om raad te geven aan de gebouweigenaar of -beheerder, in de evolutie naar klimaat-neutrale infrastructuur en gebruik.

Mijn ervaring situeert zich vooral in schoolgebouwen, beheerd door organisaties die dat beheer niet als kernopdracht zien. Van welke sectoren kan het onderwijsdomein leren? Kan klimaatneutraal zijn opbrengen? Hoe kunnen schoolgebouwen bijdragen aan de klimaatdoelstelling? Wat is haalbaar en betaalbaar voor schoolbesturen? Kunnen scholen van elkaar leren?

Website

https://www.koenraadgever.be/