IoT Domotica Solutions

IoT Domotica Solutions is werkzaam als KNX domotica installateur en integrator voor smart buildings.
Naast de klassieke domotica en immotica is ze gespecialiseerd in systeemintegratie zoals onder andere smart grid koppelingen, M-Bus en Modbus integraties.
Daarnaast besteedt ze de nodige aandacht aan de huidige energie problematiek zoals de stijgende energieprijzen, de kwartiertarificatie van elektriciteit en het capaciteitstarief.
Zo heeft ze een Customer Energy Management System (CEMS) ontwikkeld om de grootverbruikers te monitoren en actief bij te sturen in functie van het realtime elektriciteitstarief. Dit maakt het mogelijk om het energieverbruik te spreiden en pieken op het elektriciteitsnet af te vlakken.

Website

https://iot-domotica.solutions/

Visie

Energiebeheer zal één van de meest belangrijke zaken worden voor smart buildings gezien de steeds stijgende energieprijzen, de herwerkte tarificatie rond elektriciteit, de nieuwe wetgeving rond de inperking van verbranding op basis van stookolie en aardgas, de afschaffing van de terugdraaiende teller, en de massale opkomst van de elektrische wagens.
We hebben plots te maken met nieuwe verbruikers zoals warmtepompen en laadpalen die we bij voorkeur willen laten draaien op de zelf geproduceerde elektriciteit via zonneboilers en zonnepanelen.
Dan is het vanzelfsprekend dat al deze zaken gemonitord en aangestuurd worden op een intelligente manier via een centraal systeem, met name een Customer Energy Management System of CEMS genoemd.