GIA nv

GIA Systems : Switch to efficiency.
Reeds meer dan 20 jaar biedt GIA Systems oplossingen voor gebouwautomatisering. en ontwikkelt, produceert en verdeelt GIA Systems stekerbare elektrotechnische oplossingen voor de utiliteitsbouw. ( Kantoorgebouwen, scholen, zorginstellingen, industrie en sportaccommodaties)
GIA Systems zorgt voor verlichtingssturing, zonweringssturing, regeling van het binnenklimaat, energiemonitoring en toegangscontrole, die op een geïntegreerde manier samenwerken. Geconnecteerde oplossingen zitten ook in ons gamma evenals visualisaties en alle mogelijke comfortbedieningen van draadloos tot over het internet.
Het gepatenteerde communicatiesysteem van GIA Systems zorgt voor een super-efficiënte communicatie tussen alle componenten, andere systemen, computers en het internet.
GIA Systems richt zich tot gebouweigenaren, adviseurs/studieburelen en elektro-installateurs om hen bij te staan bij het optimale ontwerp en de efficiënte realisatie van hun projecten.

Website

http://www.gia.be/

Visie

GIA Systems ontwerpt en realiseert reeds 20 jaar grote en minder grote slimme gebouwen met detectoren, sensoren, thermostaten enz..
Zeker de laatste 10 jaren werd het verzamelen van data steeds belangrijker.
Nieuwe, meestal draadloze, technologieën kunnen een toegevoegde waarde bieden, vooral in bestaande gebouwen waar de installatiekosten kunnen oplopen. GIA Systems wil dan ook op een efficiënte manier gebruik maken van deze nieuwe technologieën in combinatie met bestaande technologie om de Total Cost of Ownership te minimaliseren.
De essentie blijft echter dat er een rendabele business-case is, de vraag HOE dit wordt opgelost is ondergeschikt hieraan.