Engilux

Engilux is een dienstverlenend bedrijf dat vanaf de bouwfase mee richting geeft aan keuzes met het oog op de uitbating achteraf.
Vanaf de start van het project begeleiden we in te nemen keuzes: BIM model, metadata, structuur as built,SMART componenten,… Na dit traject start het echte leven van het gebouw, hier wordt er dan gestuurd op onderhoudscontracten (SLA/KPI), levensduur, conditie, sensoren, opzetten van asset management,… Engilux heeft een brede ervaring binnen Europa.

Website

https://www.linkedin.com/in/michael-vandeven-25665710/