Cores Development

CORES Development is opgericht met als doelstelling het ontwikkelen van binnenstedelijke vastgoedconcepten met maatschappelijke meerwaarde.

CORES Development zet in op kernversterking in steden en gemeenten. ‘Urban Landscaping’ met meerwaarde voor de maatschappij kan enkel tot stand komen door samenwerking tussen alle belanghebbenden: buurtbewoners, overheidsinstellingen, architecten, bouwbedrijven, studiebureaus,… CORES Development neemt hierin zijn rol als facilitator op, waarbij compromisgericht optreden centraal staat.

De CORES‘ Urban Landscapes’ spelen in op de huidige en toekomstige behoeften van de markt. Enkel op deze manier kan duurzaam en innovatief vastgoed gerealiseerd worden CORES Development is dan ook eerder een conceptontwikkelaar dan wel een projectontwikkelaar.
De maatschappelijke meerwaarde uit zich in het geluk van de gebruikers en buurtbewoners van onze projecten. CORES heeft als enige ontwikkelaar in België een ombudsman in dienst die hierover waakt.

Website

https://www.coresdevelopment.be/

Visie

CORES Development aanziet de nieuwe technologieën als facilitator van een kwalitatiever en duurzamer leven. Urban Happiness in onze ontwikkelingen is enkel mogelijk door een omarming van deze technologieën. Het werk van een vastgoedontwikkelaar stopt niet bij de oplevering, maar een doordacht concept zorgt er tevens voor dat tijdens het gebruik van een gebouw er een maatschappelijke meerwaarde wordt ervaren.