Calculus

Calculus maakt data verzamelen, interpreteren en gebruiken toegankelijk voor gebouwbeheerders en bedrijven op gebied van levering, plaatsing, productie en onderhoud van installaties.
We versnellen de digitale transitie op gebied van energie-, water- en klimatisatiebeheer en ondersteunen hiermee de hedendaagse ambitiedoelen op gebied van innovatie, digitalisering en duurzaamheid.

Website

https://www.calculus.group/

Visie

De visie van Calculus op smart buildings is dat het gebouwen en installaties zijn die automatisch en op dagelijkse basis de gebouwbeheerders en toeleveranciers informeren over de performantie van werking, nood voor onderhoud of het werken conform de gestelde duurzaamheidsdoelen. Data zal de operationele kosten van een gebouw drastisch doen dalen en nieuwe kennis genereren op gebied van inregeling, dimensionering en ontwikkeling van installaties.