Bureau Bouwtechniek

Bureau Bouwtechniek is een multidisciplinair studie- en adviesbureau gespecialiseerd in de techniek van het bouwen. Een doorgedreven passie voor hoogstaande, intelligente architectuur en technische innovatie is ons handelsmerk. Onze activiteiten situeren zich op volgende deelgebieden: projectondersteuning, technisch advies, technische renovatiebegeleiding. Op www.b-b.be is meer informatie en een portfolio te vinden.

Website

http://www.b-b.be/

Visie

Het onderhoud, beheer en goed gebruik van gebouwen is heel belangrijk. Als deze zaken goed opgevolgd worden, blijven de gebouwgebruikers tevreden en zal dit ook het milieu ten goede komen door onder andere een lager energieverbruik en een langer gebruik van technieken en materialen. Vertrekkende van theoretische levensduren en theoretische gebruiksinschattingen kunnen technische installaties ingeregeld worden en kunnen gebouwen een onderhoudsplanning krijgen. Dit is al een eerste grote stap. Gedurende de gebruiksjaren blijkt vaak dat de praktijk wat afwijkt van het theoretisch vertrekpunt. Sensoren en andere nieuwe technologieën zullen helpen om tijdig bij te sturen op grote schaal en ze kunnen ook heel snel inspelen op veranderingen op kleine schaal. Dankzij nieuwe technologieën hoopt Bureau Bouwtechniek gebouwen beter te kunnen onderhouden, een langere levensduur te geven en gebouwgebruikers nog tevredener te maken.