Appartementor

Appartementor is de partner voor het verstrekken van onafhankelijk en professioneel advies met betrekking tot alles wat met mede-eigendom te maken heeft.
Appartementor handelt steeds in alle vertrouwen. Onafhankelijk en transparant.
De opdracht bestaat erin ervaring en expertise met u te delen om er zo voor te zorgen dat de mede-eigendom op een zo goed mogelijke wijze beheerd wordt en zo voor een jarenlang woongenot en een rendabele investering zorgt.

Appartementor is naar wens ad hoc, projectmatig of structureel inzetbaar.

Website

https://www.appartementor.be/

Visie

Appartementor helpt zijn gesprekspartners instaan voor hedendaags, duurzaam, structureel en proactief gebouwenbeheer. De juiste balans tussen de toegenomen digitale toepassingen en vlotte communicatielijnen tussen syndicus en mede-eigenaar zijn hierbij van cruciaal belang.

Vanuit Appartementor kijken wij met bijzonder grote belangstelling naar de evolutie van moderne toepassingen bij het innoveren, vernieuwen en beheren van gebouwen. De vertaling vanuit de industrie om dit alles behapbaar te maken voor de syndicus/beheerder zal hierbij van het grootste belang zijn.