Case study - Embuild inspireert met nieuwe hoofdzetel

WELKOM IN DE HUBB, ‘THE HOUSE OF BELGIAN BUILDERS’

Met haar nieuwe uitvalsbasis aan Kunst-Wet in Brussel vervult Embuild met flair haar voorbeeldfunctie. Ze bouwde immers een bestaand kantorencomplex om tot een state-of-the-art hoofdzetel die intelligent op het gebruik is afgestemd. Niettemin is het geen overdaad aan technologisch vernuft geworden. ‘Smart’ wordt er immers gedefinieerd als een gezonde balans tussen baten en kosten, tussen technologie en gezond verstand, tussen effectieve implementaties en dromen voor de toekomst.


Avec sa nouvelle base opérationnelle dans le quartier Arts-Loi à Bruxelles, Embuild remplit avec brio son rôle d’exemple. Ils ont en effet transformé un complexe de bureaux existant en un siège social moderne et intelligemment adapté à son utilisation, sans pour autant en avoir fait un concentré de technologies superflues. C’est que le terme ‘smart’ y est défini comme un équilibre sain entre les coûts et les avantages, entre la technologie et le bon sens, entre des mises en oeuvre efficaces et des rêves pour l’avenir.


Lees het volledige artikel via onderstaande linkLire l'article complet via le lien ci-dessous

Nederlandstalige versie

Version française