9.1     Media en elektromagnetische golven

9.1.1       Het elektromagnetische spectrum

In onderstaande grafiek is een overzicht weergeven van het elektromagnetische spectrum. Voor digitale communicatie kan enkel het linkse gedeelte van het spectrum gebruikt worden. De types straling verder naar rechts in de grafiek (vanaf hoogfrequent UV) kunnen ioniserend en dus gevaarlijk voor de mens zijn en worden dan ook niet gebruikt voor communicatiedoeleinden.

Bron: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/EM_Spectrum_Properties_edit.svg. Licentie: CC BY-SA 3.0

Merk op dat zowel bij bekabelde als draadloze communicatie de communicatie gebeurt via elektromagnetische golven. Een signaal dat niet op een draaggolf geplaatst is, wordt een baseband signaal genoemd en heeft een spectrum dat start bij 0 Hz (gelijkstroom). Dit is het type signalen dat in de meeste kabels gebruikt wordt. Bij draadloze communicatie (en in bepaalde kabels zoals glasvezel), wordt het baseband signaal op een draaggolf geplaatst. Het spectrum van het resulterende signaal ligt dan gecentreerd rond de draaggolffrequentie. De hoeveelheid ingenomen spectrum wordt de bandbreedte genoemd. Bandbreedte is een belangrijke parameter gezien deze mee bepaalt hoe snel de informatie kan doorgestuurd worden. Bij hogere draaggolffrequenties is er in theorie meer bandbreedte beschikbaar.

Ga naar volgende artikel: Media voor bekabelde netwerken
Keer terug naar de inhoudsopgave