Het WTCB en de Vlaamse Confederatie Bouw gaven op 21/3 de aftrap van een ambitieuze nieuwe Vlaio-cluster. Voor een talrijk opgekomen publiek werd de cluster Smart Buildings in Use voorgesteld in de gloednieuwe bibliotheek De Krook in Gent. Ruim 100 deelnemers luisterden met aandacht naar een keur van sprekers die de mogelijkheden van verschillende toepassingen voor slimme gebouwen schetsten.

Hoe kunnen slimme technologieën het onderhoud en beheer van onze gebouwen efficiënter maken? Hoe kunnen we het gebruikscomfort maximaliseren? Welke rol kunnen sensoren en Artificiële Intelligentie spelen? Al deze vragen kwamen aan bod tijdens een rijkelijk gevulde namiddag. Ook de gekozen locatie was geen toeval: De Krook is naast een architecturale parel immers ook een lab voor slimme technologie. Het gebouw zit vol met meer dan 300 sensoren die o.a. de luchtkwaliteit meten.

Jef Lembrechts van VCB en Bart Ingelaere leidden de namiddag in door het belang van smart buildings te duiden voor de bouwsector. Jan Verhasselt van de firma Yazzoom besprak de mogelijkheden van Artificiële Intelligentie voor het toepassen van predictief onderhoud van gebouwen. Erik Mannens van IMEC/UGent liet het publiek kennis maken met de Smart Spaces in de Krook. Maarten Durie van Zensor liet zijn licht schijnen over sensoren voor slimme monitoring. Johan Torfs mocht de namiddag afsluiten met het voorstellen van het nieuwe Belgische Microsoft-kantoor – een voorbeeld van een smart office. Tussendoor lichtte Ruben Decuypere van het WTCB de werking van de nieuwe cluster toe. Na de lezingen werd door de ruim 100 deelnemers uitgebreid nagekaart op een gezellig netwerkmoment.