Het digital twin-concept uit de maakindustrie zien we steeds vaker opduiken in de bouwsector. Dat heeft alles te maken met de komst van BIM (Building Information Modelling) en de introductie van smart buildings en Internet of Things (IoT). Lees hier hoe Digital Twin en BIM in relatie staan met Smart Buildings.