Er zijn tal van tools beschikbaar die hun nut kunnen hebben bij het realiseren van Smart Building projecten. Zo zijn er wetgevende kaders, technische richtlijnen, labels en certificatieprogramma’s die direct of indirect aandacht besteden aan Smart Building aspecten.

Klik hier om een overzicht te krijgen van enkele belangrijke tools!