Een ‘smart building’ kan vele gedaantes aannemen. Alles is afhankelijk van de beoogde doelstelling, het budget en natuurlijk de gebruikers. De implementatie van intelligentie is een continu proces dat wordt gevoed door nieuwe technologische, maatschappelijke en sociale evoluties. Het is dan ook niet evident om een allesomvattend stappenplan te ontwikkelen. Toch zijn er een aantal algemene richtlijnen en aandachtspunten die de kans op welslagen van elk ‘smart building’-project verhogen.

Lees hier verder!