De doeltreffendheid van een ‘smart building’ steunt in grote mate op de interacties tussen de systemen voor verwarming, verlichting, zaalreservatie,… Wanneer de systemen volledig los van elkaar functioneren, worden dus flink wat mogelijkheden onbenut gelaten. Gelukkig bestaan er manieren om een dergelijke ‘silovorming’ te counteren en toch een dynamische en intelligente oplossing te construeren. Interoperabiliteit speelt hierin een heel belangrijke rol.

Meer weten?
Klik hier voor een 3-pager over het thema
Klik hier voor de uitgebreide publicatie over het thema