Onderhoudsplanning 4.0

Partners: WTCB, HOGESCHOOL PXL, KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES NOORD

Onderwerp:
De bouw- en vastgoedsector kent momenteel een belangrijke digitaliseringsgolf door de integratie van nieuwe technologieën zoals BIM en andere IT-systemen binnen de verschillende fasen van bouwprojecten (ontwerp, bouw en exploitatiefase).
Binnen het beheer en onderhoud van gebouwen gebruiken verschillende spelers afhankelijk van hun specifieke disciplines verschillende software-systemen om hun activiteiten en processen te ondersteunen: FMIS (Facility Management Information Systems), software voor conditiemeting, software voor onderhoudsplanning en kostenberekening, …
Al deze informatiesystemen staan echter los van elkaar en wisselen weinig of geen informatie uit. Daardoor blijft de meerwaarde van deze informatie onderbenut, gaat informatie verloren, en verloopt de samenwerking binnen de waardeketen moeizaam.

Doel:
Binnen COOCK Onderhoudsplanning 4.0 willen we een veralgemeende, herhaalbare en opschaalbare methodiek voor uitwisseling van onderhoudsinformatie op punt stellen en uittesten.
Het uitwisselingsprotocol zal de basis leggen voor het structureren van de informatie zodat deze voor de verschillende informatiesystemen interpreteerbaar en integreerbaar zal zijn. De technische referentie data-uitwisseling zal het mogelijk maken om binnen de sector tot een geüniformeerd dataformaat voor informatie-uitwisseling te komen, en dat zowel voor geometrisch-gebaseerde informatie (in het kader van projecten die met een BIM-model worden ondersteund) als voor informatie zonder geometrische referentie (bv. van fabrikant naar onderhoudsplanning).

Status:
In het kader van de COOCK-projectoproep is een aanvraagdossier ingediend. Meer informatie over eventuele goedkeuring wordt verwacht in januari 2019.

Meedoen?
Indien dit project wordt goedgekeurd, kunt u nog steeds meedoen! We zijn op zoek naar bedrijven om het project te ondersteunen, o.a. door cases aan te leveren waarin we de uitwisselingsmethodiek meteen kunnen testen naar praktische bruikbaarheid. Contacteer de clusterorganisatie voor meer info.